Relx-DEVICE

ผลิตภัณฑ์ Relx

รีวิวสินค้า

  • จุดเด่นของ Relx Infinity ที่กินขาดผลิตภัณฑ์ทดแทนประเภทอื่น

จุดเด่นของ Relx Infinity ที่กินขาดผลิตภัณฑ์ทดแทนประเภทอื่น

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่โดดเด่น รูปทรงทันสมัยจาก Relx Infinity เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีความโดดเด่นตั้งแต่เปิดตัว จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่สองที่ได้รั้บการพัฒนาจาก Relx Zero

  • เทียบกันชัดๆ ระหว่างเล็กพริกขี้หนูตัวแม่ Relx Infinity และสุขุมนุ่มลึก Kardinal Stick

เทียบกันชัดๆ ระหว่างเล็กพริกขี้หนูตัวแม่ Relx Infinity และสุขุมนุ่มลึก Kardinal Stick

จุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ทดแทนทั้ง 2 ชนิดอย่าง Relx Infinity และ Kardinal Stick เป็นที่นิยมในกลุ่มสิงห์อมควันที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ต่างก็ต้องการทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทดแทนทั้ง 2 แบรนด์นี้

  • ข้อเท็จจริงของ “นิโคติน” ที่หลายคนยังไม่ทราบ เกร็ดความรู้จาก Kardinal Stick

ข้อเท็จจริงของ “นิโคติน” ที่หลายคนยังไม่ทราบ เกร็ดความรู้จาก Kardinal Stick

หลายคนมักจะเข้าใจถึงผลเสียของนิโคตินกันดีอยู่แล้ว แต่ทุกอย่างล้วนเหมือนดาบสองคม ผลิตภัณฑ์ทดแทนจาก Kardinal Stick จะบอกถึงข้อเท็จจริงของสารนิโคตินที่หลายคนยังไม่รู้ และอาจเข้าใจผิดมาโดยตลอด